Arkiv för februari 2015

Antal poster: 3

7 skäl till att arbeta på bemanningsföretag

Av Henrik Bäckström, 23 Feb 2015
Arbetsmarknad · Matchning

Det finns lika många skäl till att söka ett jobb som det finns människor som söker det. Skälen till att söka sig till en speciell bransch är troligen mer generella, men här kan du finna 7 vanliga skäl till att folk vill jobba i bemanningsbranschen.

Sydsvenskans Runsten efterfrågar bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2015
Arbetsmarknad · Unga

Våren ser ut att ha påbörjat sitt intåg med allt ljusare dagar. Tyvärr går det inte att säga detsamma om ljuset på arbetsmarknaden, det visade Bemanningsindikatorn som kom i veckan. Svårigheterna på arbetsmarknaden togs upp på opinionsplats i Sydsvenskan av Ingrid Runsten häromdagen. Hon pekar ut områden som insteg, anställningsformer och rörlighet som hindrande. Runsten säger också att det är viktigt att underlätta för människor att öka sin kompetens och att våga ta språnget till något nytt. Detta är ingen gordisk knut, lösningen finns redan i bemanningsbranschen.

Bemanningsanställdas villkor

Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2015
Arbetsmarknad · EU · Konsulter

Edit: Då Bemanningsföretagen uppmärksammat EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering om att speakerrösten på ett ställe i filmen säger ”arbetsgivare” istället för ”arbetstagare” har de låtit meddela att filmen tills vidare kommer att plockas bort. 

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella  YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.