Enklare karriärnavigering i bemanningsbranschen

· · · · ·
Av Henrik Bäckström, 28 Jan 2015

Förr i tiden, innan globalisering och en tjänstesektor i framkant, hette det att man skulle byta jobb – arbetsplats – två gånger i livet. Två gånger. Det var en bra siffra. Numera byter man jobb betydligt oftare än så.

verksamhetsområden_illis

För att söka nya utmaningar, för att öka sin lön, för att man helt enkelt vill, eller en mängd andra orsaker som kan stå bakom ett byte. Idag är det inte ovanligt att man redan efter avslutad utbildning söker jobb inom ett helt annat område.

Bland bemanningskonsulter i Sverige övergår årligen 34 procent från en tjänst till en annan – från bemanningskonsult till anställning hos kund. Det är givetvis individen själv som bestämmer om denne vill anta erbjudandet om anställning hos kunden. I motsats till de flesta andra har den som erbjuds jobb hos kund haft turen att ha fått prova på sin arbetsplats och träffa sina kollegor innan de tackar ja eller nej. 15 procent av de som svarade på Bemanningsföretagens medarbetarundersökning 2012 tackade nej till anställning hos kundföretag. De föredrog att vara bemanningskonsulter.

En felformulering som ofta hörs när bemanningskonsulter övergår till anställning hos kund är att de nu får ”riktiga jobb med fasta anställningar”.  Det har de redan. De har skrivit på ett anställningsavtal och omfattas av kollektivavtal. De har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och försäkringar. De omfattas av arbetsmarknadslagarna som till exempel anställningsskyddslagen LAS och diskrimineringslagen, precis som övriga på arbetsmarknaden. Anställningsvillkoren styrs alltså av samma regelverk som i alla andra branscher. Riktiga jobb med fasta anställningar, med andra ord. Men med helt annan potential att navigera sig fram och finna rätt yrke, rätt arbetsplats eller kanske till och med rätt chef än vad andra branscher erbjuder.