Minskad ungdomsarbetslöshet genom Sysselsättningsinitiativet för unga

· · · · ·
Av Hans Uhrus, 22 Jan 2015

I veckan genomfördes den första delen i workshop för att identifiera och tydliggöra målen för Sveriges del i Europeiska rådets satsning för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa. I arbetet ingår ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete.

Vägen in på arbetsmarkanden via Sysselsättningsinitiativet för unga

Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år. I Sverige innebär det ett kreativt samarbete mellan bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, IF Metall, Bemanningsföretagen samt representanter från regioner i landet med en ungdomsarbetslöshet på över 25 procent.

Genom diskussioner, samverkan och nytänkande ska ungdomsarbetslösheten sänkas ordentligt.