Bemanningsföretag löser verksamhetsutmaningar

· ·
Av Henrik Bäckström, 19 Jan 2015

Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När en ny arbetsuppgift behöver organiseras är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet med matchningen

Webb

I sådana lägen är det ofta svårt för arbetsgivaren att förutse hur länge kompetensen kommer att behövas, eller hur många personer det rör sig om över tid. Kostnaden för att rekrytera för lite eller för mycket blir hög för den arbetsgivare som gör en felbedömning. Bemanningskonsulter rycker till exempel ut när myndigheter får nya arbetsuppgifter eller när ny infrastruktur ska sjösättas och skötas. Hela kliniker på Huddinge Sjukhus tar hjälp av bemanningsbranschen och när till exempel Sveriges idag mest lästa dagtidning, Metro, började delas ut var det bemanningsföretag som såg till att någon stack den i handen på dig. Biljettförsäljningen till Öresundsbron löstes inledningsvis delvis av ett bemanningsföretag.

Bemanningsföretaget hjälper till med kompetensprofilen och hanterar rekryteringen av personal till de nya arbetsuppgifterna. Då kan kunden i sin tur fokusera på verksamheten och göra det de är bäst på. Nyligen har Bemanningsföretagen skrivit avtal på lärarområdet Istället för att rektorer ska ägna timmar åt att ringa runt och jaga vikarier kan de låta våra medlemsföretag se till att undervisningen kan rulla på. Arbetsmarknadens hjälpande hand ser till att företag och organisationer utvecklas eller fungerar som vanligt. Så enkelt som så.