larare-inhyrda

Nytt bemanningsavtal för lärare

Av Hanna Byström, 07 Jan 2015

Lärare - inhyrda -

Nu är avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tecknat! Det specifika med skolans värld vad gäller anställningsvillkor, som förstås också påverkar lärare som anställts för att hyras in av skolor, är skolans arbetstider. Vissa skolor tillämpar ferietjänstmodellen för arbetstid som innebär långa uppehåll vid lov och mer arbetstid när terminerna pågår medan andra tillämpar semestertjänster där arbetstiden är förlagd på ett traditionellt sätt jämnt över året och att lärare har en normallängd på semester. Eftersom Bemanningsföretagens kundskolor kan tillämpa båda modellerna var det viktigt att få till ett kollektivavtal som möjliggör arbetstidsförläggning oavsett hur kundskolan har organiserat sitt arbete. Nu är avtalet på plats och kan börja tillämpas av bemanningsföretag efter begäran om inkoppling på det nya kollektivavtalet hos Bemanningsföretagen.
(Läs mer om avtalet i vårt pressmeddelande)