Arkiv för januari 2015

Antal poster: 6

Bäckström berättar: effekter av ökade arbetskraftskostnader

Av Hans Uhrus, 30 Jan 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Unga

1 miljard kronor dyrare och tusentals arbetslösa ungdomar blir effekterna av höjda arbetsgivaravgifter. Av de förvärvsarbetande personerna på hela arbetsmarknaden i Sverige är 12,2 procent ungdomar. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent.

Enklare karriärnavigering i bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 28 Jan 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Konsulter · Matchning · Omställning · Rekrytering

Förr i tiden, innan globalisering och en tjänstesektor i framkant, hette det att man skulle byta jobb – arbetsplats – två gånger i livet. Två gånger. Det var en bra siffra. Numera byter man jobb betydligt oftare än så.

Minskad ungdomsarbetslöshet genom Sysselsättningsinitiativet för unga

Av Hans Uhrus, 22 Jan 2015
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Facket · Matchning · Unga

I veckan genomfördes den första delen i workshop för att identifiera och tydliggöra målen för Sveriges del i Europeiska rådets satsning för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa. I arbetet ingår ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete.

Se Hans Uhrus, näringspolitisk chef Bemanningsföretagen, kommentera vinsten

Bemanningsföretag löser verksamhetsutmaningar

Av Henrik Bäckström, 19 Jan 2015
Konsulter · Kund · Matchning

Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När en ny arbetsuppgift behöver organiseras är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet med matchningen

Nytt bemanningsavtal för lärare

Av Hanna Byström, 07 Jan 2015

Nu är avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tecknat! Det specifika med skolans värld vad gäller anställningsvillkor, som förstås också påverkar lärare som anställts för att hyras in av skolor, är skolans arbetstider. Vissa skolor tillämpar ferietjänstmodellen för arbetstid som innebär långa uppehåll vid lov och mer arbetstid när terminerna pågår medan andra tillämpar semestertjänster där […]

larare-inhyrda