rekrytera

God jul och gott nytt år!

· · · · · · ·
Av Henrik Bäckström, 18 Dec 2014

Nu är det snart ut med det gamla och in med det nya – året. Inför 2014 hystes en förhoppning om självklarheten för företag, organisationer och myndigheter att anlita professionella förmedlare av personalförsörjningstjänster. Det går att konstatera att förtroendet bland kunderna inte mattats, men att det från politiskt håll viftas med käppar att sätta i hjulen.

Reducerad reduktion av sociala avgifter för gamla och unga slår inte bara mot branschen utan består i själva verket av en trippelsnyting som skulle ge efterverkningar i form av ökad arbetslöshet. Framförallt skulle den drabba unga, som anställd i mycket högre grad i bemanningsbranschen än på övriga arbetsmarkanden. Som nummer två skulle en reduktion sanda under medarna på den önskan som yttrats om längre deltagande i arbetslivet genom att öka kostnaderna även för att anlita äldre. Och som mål nummer tre för snytingen finns dem med dubbel problematik för insteg på arbetsmarknaden – ung och med utomeuropeisk bakgrund.

Bemanningsföretagen har under året startat ett vårdnätverk bestående av ett antal medlemmar i Bemanningsföretagen som levererar vårdbemanning. Målet är att säkerställa köp och leverans av högkvalitativa tjänster som ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet samtidigt med högre kostnadseffektivitet. Medan det på sina håll råder debatt om kostnaderna i vården gör branschen vad den kan för att ta sitt ansvar.

Tillsammans med Prevent lanserades i höstas en mobilapp som förenklar kartläggnings- och riskbedömningsarbetet inom arbetsmiljöområdet i bemanningsbranschen. Initiativet kommer från Bemanningsföretagen och med den framgång appen rönt förväntas den få efterföljer inom ett flertal branscher.

Årets Luma-pris gick till barnboksförfattaren Anja Ek och hennes nyfikne karaktär Jobbman som via bemanningsbranschen provar sig fram bland olika yrken. Luma-priset delas ut för att uppmärksamma en person som ”i upplysningens tjänst” bidragit till att öka kunskapen om och förståelsen för bemanningsbranschen, och Jobbman är en lysande upplysare!

Vi hoppas inför 2015 att ideologi och verklighet kan samsas och får stopp på de viftande käppar som nämndes i inledning, så bemanningsbranschens hjul kan rulla vidare på bästa sätt.

Nu tar bloggen ledigt över jul och nyår, och vi önskar er alla ett gott nytt år!