big-ben-bmftg

Mer från London

·
Av Henrik Bäckström, 04 Dec 2014

Bemanningsindikatorn som beskriver utvecklingen under senaste kvartalet i branschen gick ut i förra veckan och tyder på ett osäkert läge. Ur ett krasst perspektiv är framtiden alltid osäker då vi inte alls vet vad som kan komma att hända som påverkar den, men som ofta uppfattas Bemanningsindikatorn som en god fingervisning om framtiden.

 

Förändrade perspektiv bjuds annars om man reser bort en sväng. En enkel förbundsdirektör kan se och höra sällsamma historier i London. Här diskuterade nämligen, som jag börjat rapportera om bemanningsbranschens europastyrelse det starka behovet av att fortsatt verka för färre restriktioner för branschen. I till exempel Italien har tidigare regler som begränsning av inhyrningens längd och vissa specificerade skäl för inhyrning tagits bort under året. I Sverige diskuteras i stället införandet av just sådana restriktioner, så här ligger man verkligen långt efter sina sydeuropeiska systrar och bröder.

En annan händelse som samlar hela världens medlemmar i bemanningsbranschen är World Employment Coference. I årets upplaga presenterade den belgiske Marc de Vos en stimulerande tanke om att framtiden bygger på det förflutna, och att vi idag har fler byggstenar än någonsin. Byggstenarna blir dessutom bara fler med tiden, så framtiden bör alltid betraktas i ett positivt ljus. Med det i åtanke konstateras i London att penetrationsgraden på den europeiska marknaden har gått upp och ligger idag på 1,9 procent, vilket är långt över vårt svenska mått. Vi fortsätter bygget in i framtiden.

Henrik Bäckström

Förbundsdirektör Bemanningsföretagen