Bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar

·
Av Henrik Bäckström, 28 Nov 2014

En färsk rapport från LO, Anställningar 2014,  säger att  bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar. Vår senaste kundundersökning visar att kunderna använder inhyrning i störst utsträckning för att klara tillfälliga arbetstoppar eller ett vikariebehov. Istället för att visstidsanställa hyr man in – bättre för alla inblandade.

motverkarpåhugg

Som jag skrev i ett blogginlägg häromveckan är inte det skiftande resursbehovet på arbetsmarknaden något nytt. Ändå får Bemanningsbranschen ofta klä skott för problem som ”påhuggsjobb” och ”visstidsanställningar”. Dessa har blivit lite av modeord i dagens post val-klimat.

Trygghet som bemanningsanställd

Det finns milsvida, sjumilastövlaravståndsskillnader mellan de otrygga visstidsanställningarna och bemanningsbranschens anställda.

När företag väljer att hyra in personal för korta uppdrag är individen fast anställning hos bemanningsföretaget istället för en kort påhuggs- eller visstidsanställning hos kundföretaget. När uppdraget är avslutat är det bemanningsföretagets uppgift att hitta ett nytt åt den anställde istället för inskrivning hos Arbetsförmedlingen och en ny runda över CV:t. I motsats till en visstidsanställning.

Summa sumarum

Utan bemanningsbranschen skulle vi se fler visstidsanställningar och tyngre belastning på befintlig personal. Med andra ord skapar bemanningsbranschen jobbtillfällen plus tryggare omständigheter än de osäkra visstidsanställningarna.