Kromosomer och diagnoser säger inte allt vid rekrytering

Av Hans Uhrus, 26 Nov 2014

Rekrytera
Att se möjligheter och behov utanför de vanliga ramarna är viktigt vid rekrytering. Personer som vid första anblicken kanske inte antas passa till jobbet kan vara den helt rätta. Vi läser i Susanna Birgerssons ledare i DN (2014-11-25) exempel på två drygt tjugoåriga ungdomar med psykiska funktionshinder och den tröstlösa kampen de fört för att få ett jobb. Men tack vare ett rekryteringsföretag som jobbar mot just den målgruppen så hade båda nu fått anställning.

Det är inte alltid så att kromosomer och diagnoser säger allt.

#godrekrytering