Match made in heaven

· ·
Av Henrik Bäckström, 24 Nov 2014

Precis som vi skrev om nyss är misslyckad matchning ett stigande problem på den internationella arbetsmarknaden. Förra veckan landade en rapport som visar att Sverige dras med samma problem. Matchning är bemanningsbranschens starkaste sida och en begränsning av branschen är lika med en begränsning av arbetsmarknaden.

pussel

 

Rapporten från forskningsnätverket Entreprenörskapsforum kommenteras i Sveriges Radios Ekot av Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och ekonomiprofessor på KTH:

”Vi har inte rätt folk på rätt plats och en del hamnar dessutom i arbetslöshet, men om de i större utsträckning hamnade rätt skulle tillväxt, innovationer och produktivitet öka.”

Matchningen är matchen

Bemanningsbranschen är i sin verksamhet i ständig kontakt med arbetsgivare och arbetstagare. Att matcha, bemanna, sköta personalförsörjning, det är inte något som görs under vånda och för att man måste. Det är jobbet, huvuduppgiften. Matchningen är matchen.

Pontus Braunerhjelm pekar också på hur kostsamt det är för Sverige att inte ge utrikes födda med hög utbildning jobb efter kompetens. Här briljerar bemanningsbranschen med sin kompetens när statistiken visar att hela 66 procent fler med utomeuropeisk bakgrund anställs här i jämförelse med resten av arbetsmarknaden.

Landets tillväxt och produktivitet ökar samtidigt som arbetslösheten minskar när matchningen är rätt. Det är befriande att den här expertkunskapen numer tas på största allvar och ses som den avgörande kompetens det är. Kanske till och med ge branschen lite cred för det?

Bild: Shutterstock