Reursläkaren Alfred gör skillnad – filmen

Av Henrik Bäckström, 07 Nov 2014

I den fjärde filmen i serien om människorna i bemanningsbranschen porträtteras resursläkaren Alfred. Han ser sitt jobb som det mest meningsfulla han kan hålla på med, och har velat bli läkare sen koltåldern.

Alfred

Förutom att han arbetar med något som gör faktisk skillnad för patienterna ser han ett ytterligare lager i sin roll som resursläkare – han bidrar till att fördela resurserna inom vården och att avlasta en hårt ansträngd yrkeskår. I sitt resonemang om att sprida resurserna inom vården framstår Alfred som en oerhört insiktsfull ung man.  Den svenska vården brottas idag med stora problem. I norrbottniska Sunderbyn protesterar sjuksköterskor öppet mot personalunderskottet och vädjar till politikerna om hjälp. I Brunflo betalar man sina läkare för att ta extrajobb på den egna arbetsplatsen under sin jourkompledighet (en företeelse som är värd en helt egen diskussion). Våra medlemsföretag inom vården är en svårersättlig tillgång i det här läget. Som Alfred påpekar säkerställs vården på små orter, men resursläkarna kan också till exempel bidra med en kompetenshöjning bland befintlig personal när en specialist gästar vårdcentraler och sjukhus. En specialist som patienten annars kanske fått resa många tiotals eller hundratals mil för att träffa.

Alfred säger att han som resursläkare kan påverka mer själv, och att han får möta patienter i större utsträckning än de läkare som landstinget anställer. Det var inte för att syssla med administration som sexårige Alfred ville bli läkare.