Arkiv för november 2014

Antal poster: 7

Bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar

Av Henrik Bäckström, 28 Nov 2014
Bemanningsbranschen · Kollektivavtal

En färsk rapport från LO, Anställningar 2014,  säger att  bemanningsbranschen motverkar visstidsanställningar. Vår senaste kundundersökning visar att kunderna använder inhyrning i störst utsträckning för att klara tillfälliga arbetstoppar eller ett vikariebehov. Istället för att visstidsanställa hyr man in – bättre för alla inblandade.

Att se möjligheter och behov utanför de vanliga ramarna är viktigt vid rekrytering. Personer som vid första anblicken kanske inte antas passa till jobbet kan vara den helt rätta. Vi läser i Susanna Birgerssons ledare i DN (2014-11-25) exempel på två drygt tjugoåriga ungdomar med psykiska funktionshinder och den tröstlösa kampen de fört för att […]

Match made in heaven

Av Henrik Bäckström, 24 Nov 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Matchning

Precis som vi skrev om nyss är misslyckad matchning ett stigande problem på den internationella arbetsmarknaden. Förra veckan landade en rapport som visar att Sverige dras med samma problem. Matchning är bemanningsbranschens starkaste sida och en begränsning av branschen är lika med en begränsning av arbetsmarknaden.

Afternoon Tea i London – smak av framtiden

Av Henrik Bäckström, 19 Nov 2014
Bemanningsbranschen

Bemanningsbranschens europeiska styrelse har samlats i London.

Kompetensbrist och matchningsproblematik

Av Hans Uhrus, 13 Nov 2014
godrekrytering · mismatchen

  Allt som oftast uppmärksammas arbetslösheten och utmaningarna med integration. Den stora paradoxen är att samtidigt ökar bristen på arbetskraft inom många områden i hela världen. Avsaknaden av kunskap inom specifika områden och erfarenhet är ett stort hot mot den ekonomiska utvecklingen i många länder och regioner. Detta framgår i Hays tredje utgåva av rapporten […]

Arbetsmarknadens New York

Av Henrik Bäckström, 11 Nov 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Politik · Unga · Utlandsfödda

Svensken gillar att resa utomlands. Vi var tidigt glada charterresenärer, många har rest kors och tvärs i Europa med tågluffarkort och backpackande svenskar är så vanliga i Asien att det i Alex Garlands storsäljare The Beach figurerar tre svenskar; Lars, Lars och Lars. De här vanorna är givetvis glädjande för resebranschen.

Reursläkaren Alfred gör skillnad – filmen

Av Henrik Bäckström, 07 Nov 2014

I den fjärde filmen i serien om människorna i bemanningsbranschen porträtteras resursläkaren Alfred. Han ser sitt jobb som det mest meningsfulla han kan hålla på med, och har velat bli läkare sen koltåldern.