Höjd arbetslöshetsprognos

· ·
Av Hans Uhrus, 28 Okt 2014

ArbetslöshetsprognosRiksbankens prognos för arbetslösheten i Sverige höjdes idag. För 2015 höjdes prognosen från 7,3 % till 7,4 %. För 2016 höjs prognosen från 6,7 % till 6,9 %. Man kan befara att en stigande ungdomsarbetslösheten och lägre andel äldre personer på arbetsmarknaden är en del av svaret på varför prognosen justerats upp. Detta om regeringens förslag att ta bort reduktionen av de sociala kostandena för ungdomar och äldre går igenom.

Av de förvärvsarbetande personerna i Sverige är 12,2 procent ungdomar på hela arbetsmarknaden. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent. Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge färre antal ungdomar i jobb.  För bemanningsföretag handlar det om 22 800 personer och det finns en påtaglig risk för att huvuddelen av dessa personer kommer att gå ut i arbetslöshet om detta förslag genomförs. På motsvarande vis kommer huvuddelen av de 2 100 personer som är över 65 år att lämna arbetsmarknaden som en effekt av återinförandet av arbetsgivaravgifterna.

Denna andel motsvarar hela den arbetsföra befolkningen i Sundsvall.

För många unga personer är bemanningsbranschen en första väg in på arbetsmarknaden och denna instegsväg är mycket viktig att ha för den fortsatta karriären. Över en tredjedel av de personer som börjar jobba i ett bemanningsföretag har inom ett år gått vidare till ett jobb hos den arbetsgivare som de varit uthyrd till. Att begränsa denna instegsväg på arbetsmarknaden försvårar för många att få sitt första jobb. Och att minska utflödet från arbetsmarknaden genom att försämra villkoren för personer över 65 år att vara kvar på arbetsmarknaden är ur samhällsekonomiskt perspektiv oförsvarbart oberoende av politisk inriktning. Det är oförsvarbart ur ren och pur samhällsekonomisk synvinkel.