Elin fick jobb som sjuksköterska genom bemanningsföretag då Landstinget sa nej

· · · ·
Av Hans Uhrus, 22 Okt 2014

TV Elin

– Jag hade aldrig upptäckt vilka möjligheter jag har som bemanningssjuksköterska om inte landstinget skickat iväg mig, berättar Elin Larsson för SVT lokal-TV Nordnytt 16 oktober 2014.

Efter att Elin Larsson hade gjort sin slutpraktik på Sunderby sjukhus fick hon ett muntligt erbjudande om en tillsvidaretjänst som hon beslöt sig för att tacka ja till. Men då anställningsavtalet skulle skrivas på var lönen 1300 kr mindre än vad hon blivit lovad. Elin som hade tänkt börja jobba för Norrbottens läns landsting valde då istället att ta anställning hos ett bemanningsföretag.

Resursläkare och resurssjuksköterskor är ett effektivt sätt att hantera personalbristen på många platser. Genom att hitta personal och fördela dem till platser där behoven är stora tillförs fler läkare och sjuksköterskor än vad som egentligen finns tillgängliga, vilket borgar för att patienterna har möjlighet att få god vård.