Tyske finansministern positiv till bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 02 Okt 2014

”Det går bra för Tyskland, och bemanningspersonal är en av orsakerna till den positiva utvecklingen” *.

Flaggan i topp

Konstaterandet  kommer från Sigmar Gabriel, tysk Socialdemokrat, vicekansler och finansminister i Angela Merkels regering. Gabriel kritiserade tidigare bemanningsbranschen men har nu intagit en motsatt ståndpunkt. Gabriel hänvisar till behovet av flexibilitet på arbetsmarknaden, och säger att bemanningsbranschen är en integrerad del av densamma.

Det Sigmar Gabriel iakttagit om bemanningsbranschens viktiga roll på den tyska arbetsmarknaden är överförbart till svenska förhållanden. I Sverige hänvisas ofta till Tyskland som en ”kusin” i fråga om arbetsmarknad och andra samhällssystem och -företeelser. Och samma globala påverkan och oförutsägbara orderingång gäller där som här. Samma problem att ta sig in på arbetsmarknaden för den som är oerfaren eller av andra anledningar står långt från en anställning. Och de svenska bemanningsföretagen, liksom de tyska, anställer och hyvlar därmed ned tröskeln in på arbetsmarknaden för dem som hejdas av den tröskeln. En nygammal tummen upp på plats för tyske finansministern.

*Min översättning.