Vi skapar riktiga jobb

·
Av Henrik Bäckström, 19 Aug 2014

anställningskontrakt

Anställda i bemanningsbranschen har riktiga jobb och omfattas av kollektivavtal. De omfattas därmed av samma regler och förmåner som andra på samma arbetsplats.

Lönen för de anställda på LO-området hos våra medlemsföretag sätts utifrån genomsnittslönen på arbetsplatsen de jobbar på. För tjänstemän sätts lönen individuellt inom ramen för kollektivavtalet, på samma sätt som för de anställda på kunden de jobbar hos.

De som är anställda hos våra medlemsföretag har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och försäkringar. De omfattas av arbetsmarknadslagarna som till exempel anställningsskyddslagen LAS och diskrimineringslagen, precis som övriga på arbetsmarknaden. Anställningsvillkoren styrs alltså av samma regelverk som i alla andra branscher.

Bemanningsföretag skapar dessutom helt nya jobb. Varje dag är personer från bemanningsföretag ute och träffar arbetsgivare över hela landet och övertygar dem om att anställa för att höja produktiviteten.

Medarbetarundersökningar visar att bemanningsanställda trivs på jobbet. Åtta av tio är ganska eller mycket nöjda med innehållet i sitt arbete. Sju av tio skulle rekommendera jobbet till en vän.

(Bemanningsföretagen har kollektivavtal med de flesta fackförbunden på svensk arbetsmarknad. Anställningsformerna är i grunden samma som hos alla andra arbetsgivare, vilket innebär fast/tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.)