Förväntningarna om att efterfrågan går ned för bemanningsföretagen

· ·
Av Hans Uhrus, 15 Aug 2014

 Vår bransch 2
Förväntningarna om att efterfrågan går ned för bemanningsföretagen under tredje kvartalet visar Bemanningsbarometern för Q3 2014.

Nu räknar bemanningsföretagen med ett svagare efterfrågeläge under tredje kvartalet jämfört med utfallet för andra kvartalet.

Drygt en fjärdedel av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner på antalet anställda under tredje kvartalet medan 29 procent räknar med att kunna nyanställa och 44 procent räknar med oförändrad personalstyrka. Det talar för att antalet anställda blir ungefär oförändrat inom branschen under tredje kvartalet.