Bemanningsföretag anlitas inte för att runda LAS

· ·
Av Hans Uhrus, 17 Jul 2014

172 000 jobb varje år

”De undersökningar som utredningen gjort visar samtliga att inhyrning av personal från bemanningsföretag i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning är mycket sällsynt förkommande.” Bemanningsföretag anlitas för att hantera variationer och lösa organisationsproblem – inte för att runda LAS. Det är slutsatsen i betänkandet SOU 2014:55, Inhyrning och företrädesrätt till återanställning, som utredare professor Eskil Wadensjö idag lämnat till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Läs mer i Bemanningsföretagens nyhetsrum.