Därför växer bemanningsbranschen

· · · ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 04 Jul 2014

Almedalen bloggbild

– Politiker, håll fingrarna i styr och låt oss parter göra vårt jobb sa Unionens ombudsman Madeleine Lindermann i publiken på Bemanningsföretagens Almedalsseminarium den 2 juli med adress Socialdemokraterna. Socialdemokraterna går till val med en vilja att begränsa kundernas möjligheter att hyra in.

– Bemanningsbranschen är en del av en växande arbetsmarknad och kan spela en roll i regeringens sysselsättningsmål med 350 000 fler sysselsatta, sa Niklas Wykman, Moderaterna och politiskt sakkunnig på Finansdepartementet. Moderaterna tycker inte att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska lägga tunga bördor på en bransch som fixar massor av jobb och är stor ungdomsarbetsgivare.

– Bemanning minimerar behovet av ring och spring i vården, sa Gunvor G Ericson, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen och före detta bemanningssköterska. Många unga, invandrare och kvinnor har också kommit in på svensk arbetsmarknad tack vare bemanningsjobb, kommenterade hon.

Hela panelen med fem ytterst kvalificerade politiker, där två har egen erfarenhet av bemanningsbranschen, är överens om att branschen är viktig för näringslivet i Sverige och här för att stanna.

Johan Andersson, riksdagsman för Socialdemokraterna, säger att Socialdemokraterna inte tror på Vänsterpartiets modell att förbjuda branschen. Han påpekade att 97 procent av de anställda är täckta av kollektivavtal. Men Socialdemokraterna vill ha ett förbud mot inhyrning av arbetskraft för stadigvarande behov. Han kunde dock inte svara på hur ett sådant förbud skulle se ut.

Adam Cwejman, Folkpartiets första namn på riksdagslistan i Göteborg och med en bakgrund som anställd i bemanningsbranschen konstaterar av egen erfarenhet att bemanningsbranschen är en väg in på arbetsmarknaden för unga. Han vill inte att politiker ska gå in och reglera en bransch, det är ett feltänk som skulle bli en hämsko på arbetsmarknaden.

Martin Ådahl, chefsekonom för Centerpartiet, anser att bemanningsjobb är ett bra sätt att få in människor i riktiga jobb med trygghet. Företagen i bemanningsbranschen möter så många människor av alla slag varje dag att fördomarna mot hinder och olikheter mals ner och att branschens konsultchefer bara ser möjligheterna hos varje individ. Han är också rädd för att en kamp inom de röd-gröna ska ge ett godtycke och påpekar att Socialdemokraternas förslag ger en oklar spelplan.

Moderatorn Martina Lind konstaterar avslutningsvis en stor samsyn på bemanningsbranschens möjligheter och undrade över att Socialdemokraterna ändå vill hindra inhyrning vid stadigvarande behov. Johan Andersson har ingen konkret förklaring utan kontrade med att han inte kan förstå varför kunderna inte anställer själva om de har ett stadigvarande behov.

Gunvor G Ericson anser att det är ett större bekymmer när företag staplar visstidsanställningar ovanpå varandra och tycker det är det som de röd-gröna ska rikta in sig på istället.

Nu hoppas vi att Socialdemokraterna lyssnar på de anställdas representant i publiken, håller fingrarna i styr och fortsätter att låta den svenska modellen för bemanningsbranschen med tillsvidareanställningar och trygga jobb fortsätta att råda för de bemanningsanställda. Skulle Socialdemokraterna efter valet få igenom ett förbud mot inhyrning vid stadigvarande behov betyder det korta kunduppdrag för bemanningskonsulterna, något som torde vara omöjligt att förena med trygga tillsvidareanställningar i den omfattning som finns idag.

Se hela seminariet på svt play.