Antal förmedlade jobb hos Arbetsförmedlingen; 10,3 per arbetsförmedlare och år

Av Hans Uhrus, 12 Jun 2014

Förmedlade jobb av AF
Arbetsförmedlingen har enligt undersökningar från Svenskt näringsliv och Statistiska centralbyrån, SCB, trots mer anslag med åren minskat antal förmedlade jobb. Jenny Vigren som är rekryterare på ett bemanningsföretag belyser den extremt låga effektiviteten i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

42 miljarder per år som går till detta är helt enkelt för mycket pengar för att en förmedlare skall förmedla 10,3 jobb per år.

Myndigheten har många duktiga medarbetare, som i dag uppenbart inte ges förutsättningarna att göra ett tillfredställande arbete för sina uppdragsgivare – de som söker arbete.

Vi håller med Jenny Vigren i ovanstående och ser gärna på de möjligheterna som bemanningsföretag har inom detta område.