Bemanningsföretag – en viktig del i svensk sjukvård

·
Av Hans Uhrus, 04 Jun 2014

Framtidens vård
Bemanningsföretagen främjar vården samt arbetar tillsammans för en effektivare och säkrare vård. Förbundsdirektören berättar sakligt om bemanningsföretagens viktiga roll inom vårdsektorn i dagens tidningsbilaga och på sidan framtidsvård.

Se även svenska modellen och vårdrapporten.