Fortsatt ljusare för bemanningstjänster


Av Lena Martinell Åkerblom, 15 Maj 2014

barometern q2 2014

Det är den bild som Konjunkturinstitutets siffror för andra kvartalet 2014 förmedlar. 80 procent av företagen förväntar sig ökad efterfrågan och hela 65 procent räknar med att nyanställa under andra kvartalet.

Även för första kvartalet trodde företagen på ökad efterfrågan. Den fortsatta optimismen talar för att återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, skriver vi i Bemanningsbarometern för andra kvartalet i år.

Barometern omfattar svar från 144 företag om deras förväntningar.