Fortsatt tillväxt för bemanning inom Europa


Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Maj 2014

För den som intresserar sig för hur det går för bemanningsbranschen på de olika europeiska marknaderna och inom Europa i stort är Eurocietts Agency Work Business Indicator intressant läsning.

Aprilnumret, som publicerades idag, visar en tillväxt av antal arbetade timmar om 2,3 procent för februari efter en liten svacka i början av året. Enligt Eurocietts beräkningar indikerar de första data som kommit in för mars månad ytterligare ökning.

Utvecklingen av omsättningen visar en blandad bild. Bäst i mars gick det i Belgien med en omsättningsökning på 7,7 procent. Även i Frankrike har tillväxten ökat, medan Nederländerna saktat ner lite och Finland går sämre än månaden innan.