Arkiv för maj 2014

Antal poster: 6

Den svenska modellen

Av Hans Uhrus, 28 Maj 2014

Hela 97 procent av bemanningsbranschens medarbetare har kollektivavtal. Detta är avsevärt högre än för arbetsmarknaden i stort, där 88 procent har kollektivavtal. Vi har trängt undan osäkra påhuggsjobb och därmed täppt till en lucka i den svenska modellen. Hör och se bemanningsanställda berätta om hur de kom in på arbetsmarknaden genom bemanningsföretag och få mer […]

S och M överens: Bemanningsbranschen fixar matchningen

Av Lena Martinell Åkerblom, 23 Maj 2014
Arbetsmarknad · Industri · Inhyrning · Personalinhyrning · Unga

Bemanningsgalan på Grand i måndags bjöd på både allvar och nöje. Mikael Damberg, som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, sa att bemanningsbranschen har mognat, vi har bra kollektivavtal och fasta anställningar. Våra företag löser kompetensförsörjningen och den svenska tillverknings- och tjänsteindustrins behov av flexibilitet för att de ska klara konkurrensen, sa Damberg. Det torde vara […]

Jobbman – sagoböcker om bemanningsbranschen

Av Hans Uhrus, 21 Maj 2014
Bemanningsbranschen · Inhyrning · Personalinhyrning

Jobbman är en sagoboksserie om en person som får variation och nya erfarenheter genom att prova på olika arbeten i bemanningsbranschen. Jobbmans skapare Anja Ek har tilldelats Bemanningsföretagens Luma-pris 2014 för att hon på ett pedagogiskt och upplysande sätt, för barn och vuxna, har givit en målande beskrivning av jobbet som bemanningskonsult i sin barnboksserie […]

Fortsatt ljusare för bemanningstjänster

Av Lena Martinell Åkerblom, 15 Maj 2014
Bemanningsbarometern

Det är den bild som Konjunkturinstitutets siffror för andra kvartalet 2014 förmedlar. 80 procent av företagen förväntar sig ökad efterfrågan och hela 65 procent räknar med att nyanställa under andra kvartalet. Även för första kvartalet trodde företagen på ökad efterfrågan. Den fortsatta optimismen talar för att återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, skriver vi i Bemanningsbarometern […]

I bemanningsbranschen har alla en egen headhunter

Av Hans Uhrus, 12 Maj 2014
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen · Jobbcoachning

Om du jobbar i bemanningsbranschen är din närmaste chef din konsultchef på bemanningsföretaget. Visste du att han eller hon även fungerar som din egen headhunter? Konsultchefen har expertkunskaper, dels om dig, dina färdigheter och dina drömmar, dels om arbetsmarknaden. Om du och din konsultchef har en bra relation kan din konsultchef hjälpa dig att komma […]

Fortsatt tillväxt för bemanning inom Europa

Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Maj 2014
EU

För den som intresserar sig för hur det går för bemanningsbranschen på de olika europeiska marknaderna och inom Europa i stort är Eurocietts Agency Work Business Indicator intressant läsning. Aprilnumret, som publicerades idag, visar en tillväxt av antal arbetade timmar om 2,3 procent för februari efter en liten svacka i början av året. Enligt Eurocietts […]