Resursläkaren berättar

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Apr 2014

Alfred Lüppert är 30 år och har jobbat som resursläkare i både Norge och Sverige. Han berättar för vår utsände att han gillar att jobba som resursläkare. Det ger honom mer tid för patientarbete och möjliggör flexibla arbetstider.

Alfred vänder sig, helt rätt tycker jag, mot att resursläkarna som grupp får skulden för att patienterna får träffa olika läkare från gång till gång.

En vårdcentral med bara fast anställd personal är ingen garanti för att patienten får träffa samma läkare. Något jag själv kan skriva under på, efter att ha träffat två olika läkare vid två besökstillfällen på min egen vårdcentral. För övrigt förstår jag inte ens varför det skulle vara ett problem att få träffa flera läkare. Att få en second opinion är väl bara positivt.

Resursläkarna tillför kompetens och resurser där det annars saknas vårdmöjligheter. En helt vanlig dag jobbar 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar de 12 patienter var, vilket innebär att över 11 000 patienter träffar en läkare. Hade ingen av dessa 949 resursläkarna funnits hade dessa 11 000 fått vända i dörren utan att ha fått träffa en läkare.

Läs Alfreds hela berättelse.