Bemanning gör andra konkurrenskraftiga


Av Henrik Bäckström, 10 Apr 2014

betalstation

Personal från bemanningsföretag tillför ofta expertis och erfarenhet från andra arbetsplatser och branscher. Genom erfarenhet och kunskap om matchningsfunktionen och stora nätverk är bemanningsföretagen i sin tur ofta bättre på att hitta den kompetens företag behöver än företagen själva.

Företag anlitar bemanningsföretag för att klara svängningar i efterfrågan och av andra företagsekonomiska, organisatoriska och strategiska orsaker. Uppdrag med samhällsorientering ökar i omfattning, till exempel riggning av det tidigare försöket med trängselskatt i Stockholm, granskning av lärarbetyg inför lärarlegitimation, drift av en hel klinik på Karolinska sjukhuset, värvning av medlemmar till facklig organisation, förverkligande av taxilogistik vid Friends arena, organisering av hel hamnverksamhet i Stockholm.

Genom att erbjuda en effektiv lösning när det gäller personaltjänster kan kunden satsa på det den är bäst på, sin egen verksamhet. Vare sig det är ett industriföretag eller en myndighet. Bemanningsföretagen är specialister på att matcha rätt kompetens med rätt behov. Vilket också är ett av skälen till att kunder hyr in personal.

I rapporten Personalinhyrningen i Sverige säger en av de intervjuade: ”Vi har under de senaste åren använt oss av bemanningsföretag vid heltidsrekryteringar. Skälen är både tidseffektivitet och att det finns en kvalitetssäkring. Det har fungerat väldigt bra.”

En annan säger att ”När man håller på med struktur- och organisationsförändringar är det ganska vanligt att inte tillsätta tjänsten utan istället ta in en tillfällig lösning under en period.”