Okunskap om bemanningsbranschen – Så ligger det till – Expressen/GTs Jimmy Fredriksson

·
Av Hans Uhrus, 08 Apr 2014

Jimmy Eriksson GT

GT:s Jimmy Fredriksson gick den 25 mars 2014 till frontalangrepp mot bemanningsbranschen. Jimmys text innehöll flera tveksamma formuleringar och generaliseringar. Vi kontaktade Jimmy Fredriksson för att få prata med honom om hans bild av bemanningsbranschen och eventuellt få göra en intervju. Jimmy ville inte diskutera sin bild av bemanningsbranschen, vilket vi tycker är tråkigt. Speciellt då han bitvis har en felaktig och föråldrad bild av arbetsmarknaden och bemanningsbranschen. (Efter vår kontakt har tidningen ändrat rubriksättning av artikeln och tagit bort ”…skär bemanningsbranschen guld…”)

I debatten är det viktigt att utgå från verkligheten och fakta. Vi lyfte fram fakta i en kommentar i GT/Expressen och även i en mer utförlig skrivning som finns i vårt nyhetsrum. Så ligger det till beskriver branschen med fakta och saklighet, inte med gamla felaktiga anekdoter och okunskap.