Näringslivet behöver kunna hyra in

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Apr 2014

När vi studerade företags behov av att hyra in personal visade det sig att så många som hälften hade hyrt in personal de senaste tolv månaderna.

Arbetsgivare har alltid haft behov av flexibilitet och behovet ökar när den globala konkurrensen ökar. Alla företag har naturliga variationer; turistindustrin har större behov på sommaren och transporterna av gods ökar inför julhandeln. Inga företag kan året runt vara rustade för att klara arbetstopparna.

Möjligheten att hyra in personal löser också mer komplexa problem som svårigheterna att klara vården i glesbygden, industrier som snabbt behöver ny kompetens, myndigheter som får nya arbetsuppgifter, eller när ny infrastruktur ska sjösättas och skötas. När bemanningsföretag hanterar behovet av flexibilitet och rekrytering kan kunderna fokusera på sin kärnkompetens och göra det de är allra bäst på.

Om arbetsgivare inte kunde komplettera personalstyrkan genom att hyra in skulle många jobb gå förlorade. En fjärdedel av företagen skulle nämligen tacka nej eller skjuta på arbete om de inte kunde hyra in. Tio procent skulle flytta produktionen till andra länder.

Uppgifterna kommer från rapporten Personalinhyrningen i Sverige, en studie av 600 arbetsgivare i olika branscher.