Vi är bäst på att sätta folk i jobb

·
Av Henrik Bäckström, 31 Mar 2014

Det är inte Arbetsförmedlingen, utan Sveriges bemanningsföretag som håller i nycklarna. Låt mig förklara varför. Något som vi är bra på är matchningen, det vill säga att kunna hitta rätt människor till lediga jobben. Att göra en felrekrytering kan nämligen bli mycket kostsamt för företagen, så det är viktigt att det sköts professionellt.

Traditionellt har Arbetsförmedlingen ansvarat för matchningen, men jag skulle vilja hävda att bemanningsföretagen är den aktör som är snabbast på att sätta folk i arbete. Men det spelar ju ingen roll om jag inte har fakta som stöder mitt påstående, inte sant?

Visste du att nära hälften, 46 procent, av de som kontaktar ett bemanningsföretag får jobb inom en vecka? Det visar rapporten Jobbet i bemanningsbranschen, en studie av de bemanningsanställdas situation 2012.

Snabbaste vägen till jobb

Det råder alltså ingen tvekan om att bemanningsbranschen är snabbaste vägen till jobb. I över 20 år har en bransch som idag har cirka 500 företag arbetat med matchning; rekrytering, uthyrning och omställning.

Läs hela artikeln