Nu ligger jag i lä

Av Henrik Bäckström, 26 Mar 2014

stol

Jag är inte bara förbundsdirektör på Bemanningsföretagen utan har även en bakgrund som forskare inom ekonomi. Jag är förstås stolt över min doktorstitel, men jämfört med Bengt Ager, som fyller 86 i maj, ligger jag i lä. Härom veckan fick han nämligen sin tredje doktorshatt.

Redan 1963 blev Bengt skoglig doktor, 1993 blev han teknologie doktor och härom veckan blev han filosofie doktor med avhandlingen ”Skogsarbetets humanisering och rationalisering från 1900 och framåt”. Det är inte utan en viss stolthet som jag upptäcker att jag nämns som inspiratör i avhandlingens inledning: ”Den ansats jag använder för att undersöka skogsarbetets förändring har inspirerats av ekonomen Henrik Bäckströms doktorsavhandling Den krattade manegen (1999) där han undersöker kraftspelet kring det industriella arbetets förändring under tre årtionden – 1970-, 80- och 90-talet.”

Bengt Ager myntade begreppet ”arbetets humankvalitet” som ett sätt att föra fram en ny syn på arbetsmiljöfrågor.

”Termen arbetsmiljö, menar jag, är marginaliserande. Begreppet humankvalitet riktar blicken mot individen i arbetet och är dessutom handlingsstimulerande. Myntandet av det begreppet kan vara hela mitt forskarlivs främsta gärning” säger han i en intervju på ltu.se.

Bengt har en blygsam inställning till sin imponerande forskargärning, som han hävdar mest beror på tillfälligheter. På frågan hur det känns att få en tredje doktorstitel svarar han Norrbottenskuriren: ”Det känns inget särskilt. Jag har gjort det två gånger förut, de senaste gångerna var rena tillfälligheter då jag sysslat med projekt och kommit fram till forskningsresultat som jag blivit ombedd att lägga fram som en avhandling. Det är ingenting som jag själv strävat efter”, säger han.

I bemanningsbranschen blir vi inte förvånade när äldre visar framfötterna. Vår bransch är något av en oas för äldre som vill bryta tristessen och dryga ut pensionen. Allt fler bemanningsföretag specialiserar sig på pensionärer. Denna åldersgrupp prisas inte bara för sin erfarenhet utan även för att de är så lojala och arbetsamma.

Jag avslutar med att gratulera Bengt och ser fram emot hans fjärde avhandling!