Bättre och bättre år för år

Av Henrik Bäckström, 25 Mar 2014

soluppgång

Foto: johanmede

Bemanningsbranschen går mot allt längre och mer komplexa uppdrag. I årsrapporten över bemanningsbranschen för 2013 beskrivs hur utvecklingen för branschen varit avseende antal anställda, omsättning och penetrationsgrad.

Andelen anställda via bemanningsföretag ökar. I fjol utgjordes 1,5 procent av det totala antalet sysselsatta av bemanningsanställda, vilket är en ökning från 1,3 procent för 2013. Trots de högre nivåerna är det fortfarande långt kvar till andelen i många andra länder. Nederländerna har till exempel dubbelt så stor andel bemanningsanställda, 2,7 procent, och Tyskland har 2,2 procent bemanningsanställda.

Antalet årsanställda i bemanningsbranschen låg i fjol på nästan 70 000, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2013. Samtidigt har antalet utskickade kontrollbesked till de anställda konsulterna sjunkit två år i rad, vilket innebär att det totala antalet personer som någon gång under året arbetade inom bemanningsbranschen minskat något. I fjol uppgick det till 134 600 personer för medlemsföretagen i branschorganisationen. Uppdragen hos kunderna blir allt längre. Tittar man tillbaka i tiden var det enbart korta uppdrag i bemanningsbranschen; vid sjukdom, i semestertider och vid arbetstoppar.

I dag sköter bemanningsföretagen ofta komplexa arbetsuppgifter på ett sätt som inte skedde tidigare. Nyligen kunde vi till exempel läsa i tidningen att en hel avdelning på Karolinska sjukhuset sköts av ett bemanningsföretag och att alla som jobbar där är bemanningsanställda.

Riktiga jobb

Bemanningsjobbet är reglerat i kollektivavtal mellan samtliga 14 fack inom LO, för tjänstemannajobb i avtal med Unionen och Akademikerförbunden. För vårdbemanningsjobb har vi tecknat avtal med både Vårdförbundet och Läkarförbundet. Det är riktiga jobb. Ur kundernas perspektiv hjälper bemanningsföretagen till på två sätt. Alla verksamheter har någon typ av variation. Den kan vara säsongsmässig, efterfrågebaserad, projektstyrd, cyklisk, geografisk betingad med mera. Här spelar bemanningsbranschen en ytterst viktig roll. För det andra tampas alla verksamheter med organisations- och kompetensförsörjningsproblem och här löser bemanningsföretag dessa utmaningar.

Studier visar att bemanningsföretag tränger undan svartjobb och påhuggsjobb. Påhuggsjobb kan handla om blixtjobbare i hamnar, korta jobb i landstingen, kommunala personalpooler och springvikariat i mediabranschen.

Genom att bemanningsbranschen skapar riktiga jobb och tränger undan påhuggsjobb, hjälper vi våra kunder med att hantera variationsbehov och att lösa komplexa organisationsproblem.