Bättre och bättre kvartal för kvartal

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Mar 2014

Q4 2013

Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i bemanningsbranschen och fjärde kvartalet omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte med 5,4 procent jämfört med sista kvartalet året innan. Det visar Bemanningsindikatorn för Q4 2013.

Rapporten innehåller utvecklingen på de olika tjänsteområdena och yrkesområdena. Personaluthyrningen, som är den enskilt största tjänst som våra medlemsföretag tillhandahåller, ökade med 4 procent fjärde kvartalet.

Den stadiga ökningen förvånar oss inte. Enligt vår senaste kundundersökning säger 77 procent av kunderna inom såväl privat som offentlig sektor att det är viktigt att kunna hyra in personal.