Hotad patientsäkerhet -1 400 vakanta läkartjänster hotar patientsäkerhet och vårdkvalitet

·
Av Hans Uhrus, 03 Mar 2014

Vårdbrist

Det är hög tid för att nationellt samordna dimensioneringen och satsningarna på utbildandet av morgondagens specialister skriver Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet i Läkartidningen. I mellantiden är resursläkare en effektiv väg att överbrygga tillfälliga vakansproblem och personalbrister inom vården.