Vägen in i värmen

· · ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Feb 2014

Foto: Tawheed Mansoor

Foto: Tawheed Mansoor

Ett jobb i bemanningsbranschen för kortare eller längre tid har visat sig vara vägen in på den svenska arbetsmarknaden. Många av våra ungdomar får sin första anställning i ett bemanningsföretag, som extrajobb vid sidan av studierna eller som första jobb efter examen. 37 procent av medarbetarna är 18-24 år jämfört med 11 procent i näringslivet i stort, enligt en sammanställning som Svenskt Näringsliv gjort. Genom bemanningsjobbet skaffar de unga den arbetslivserfarenhet många arbetsgivare kräver, och provar samtidigt olika yrkesroller.

Andel unga

Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent, vilket är högre än motsvarande siffra för hela arbets-marknaden, som är 81 procent. Det visar en annan rapport från Svenskt Näringsliv.

Även för utlandsfödda är det lättare att få jobb i bemanningsbranschen än i andra branscher. Andelen utlandsfödda är 13,4 procent jämfört med 9,7 procent i näringslivet totalt. Det visar ”Bemanningsföretag: Ett sätt för invandrare att nå den reguljära arbetsmarknaden” av två forskare vid Stockholms Universitet.