Ett kostnadseffektivt alternativ till ett uteblivet läkarbesök

· ·
Av Hans Uhrus, 18 Feb 2014

Pengar i vården

Tom Davidsson, läkare inom allmänmedicin och psykiatri, lyfter i debattartikel i Dagens Medicin fram de omdiskuterade kostnaderna för att ta in resursläkare i relation till vad det kostar med anställda läkare. I artikeln finns en intressant kostnadsjämförelse, mellan en inhyrd specialistläkare i allmänmedicin och en anställd.

I beräkningen framgår att skillnaden är liten. Effekterna i effektivitet i antalet genomförda patientmöten per dag lyfts inte fram. Inte heller de fördyrade kostnaderna för individen och samhället. Om man räknar på den totala kostnaden, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, ger att det ofta kan vara mer ekonomiskt lönsamt att anlita en resursläkare, så att patienten snabbt får vård, i stället för att få vänta långa tider, med oro och ängslan. Och till detta förlorad arbetsinkomst och andra kostnader för individ och samhälle som ofta glöms bort.