Bemanning tränger ut otrygga jobb

·
Av Henrik Bäckström, 12 Feb 2014

Katarina Burman, Vänsterpartiets gruppledare i Kalix, buntar i en insändare i Norrbottenskuriren (bara för prenumeranter) ihop anställning hos bemanningsföretag med andra anställningar på arbetsmarknaden på ett ytterst okvalificerat sätt.

Anställningar som funnits i decennier på svensk arbetsmarknad, till exempel blixtare, nollkontraktare och timanställningar lyfts fram som otrygga. Dessa anställningsformer är inget nytt överhuvudtaget. De har inget med bemanningsföretag att göra.

Det nya är att bemanningsföretag tränger ut dylika kontraktsformer och skapar riktiga jobb av dem. Jobb med kollektivavtal, avtalspension och försäkringar. För att nämna några aspekter av bemanningsjobbet.

Och just detta anser Burman skapar otrygghet på dagens arbetsmarknad.

I exempelvis Södertäljes kommunala hamn önskar ledningen byta ut individer från så kallade blixtkårer som endast anställs per timme eller per jobbuppdrag i hamnen, vilket bland andra ETC skrivit om.

I stället vill hamnen anlita riktiga bemanningsföretag och riktiga jobb.

Så tänker Vänsterpartiet i Södertälje.

Så tänker alla andra på arbetsmarknaden.