Bemanning de luxe och sossarna som missade tåget


Av Henrik Bäckström, 07 Feb 2014

De senaste åren har vi sett ett trendbrott gällande bemanningstjänster och jobb. Alltmer längre och omfattande uppdrag hos kunderna. Alltmer högkvalificerade yrkesgrupper som jobbar hos bemanningsföretag. Jag nämnde litet om detta i Ekot i morse, men historien är mycket större än så.

Mycket av näringslivets och bemanningsbranschens strukturförändringar kan vi avläsa i de branschförsäkringslösningar branschförbundet erbjuder. Företagen i bemanningsbranschen önskar alltmer långtgående och omfattande försäkringslösningar. Försäkringar och affärskontrakt speglar hur näringslivet organiseras.

Allt flera globala, europeiska och nordiska upphandlingar av kompetenstjänster vinns av bemanningsföretag och når även Sverige. Detta eftersom kundföretag har geografisk verksamhet över dessa områden.

Vi ser i Sverige allt större och längre affärer mellan bemanningsföretag och deras kunder. Allt fler affärer handlar om belopp överstigande 100 miljoner kronor.

Bemanningsföretaget blir huvudleverantör av all kompetens till kunden och anlitar sedan i sin tur andra specialiserade tjänsteleverantörer.

Intressant är att bemanningsföretag vinner till exempel stora it-upphandlingar och sedan anlitar it-företag som underleverantörer. Ett annat exempel är upphandlingar av ekonomitjänster där revisionsbyråer fungerar som underleverantörer.

I andra fall kan bemanningstjänsterna vara betydligt bredare än tidigare. Till exempel när bemanningsföretaget driver en hel funktion eller avdelning hos kunden. Det kan handla om ett lager eller en hel logistikfunktion. Då kan det även hända att bemanningsföretaget anlitar ett annat bemanningsföretag för att hantera toppar i verksamheten. Det kan vidare handla om kringtjänster till kundföretagets kärnverksamhet som emballering och transporter.

Högkvalificerade yrkesgrupper som skattejurister, ekonomichefer och läkare blir allt vanligare i bemanningsföretagens tjänst. Sammantaget rör sig branschen affärsstrategiskt allt högre upp i värdekedjorna.

I ett politiskt perspektiv blir denna globala utveckling intressant i ett litet svenskt perspektiv. S och LO har gjort gemensam sak och har följande som en av punkterna i sitt tiopunktsprogram med ordningsregler för svensk arbetsmarknad.

”6. Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter”.

Socialdemokraterna har tydligen en mycket svag insikt i hur dagens näringsliv organiseras. De verkar ha en bild av att bemanningsbranschen är ett litet bihang till industrin och tjänstesektorn, som kan behandlas hur som helst utan att det får effekt för produktiviteten. Bilden verkar också karaktäriseras av att industrin och tjänstesektorn klarar sig mycket väl utan bemanningstjänster. När verkligheten är den att bemanningsbranschen leder utvecklingen och fordom stora företag i dag oftast är underleverantörer.

Det skulle vara intressant att få ta del av Stefan Löfvens bild av hur han ser att S ordningsregler på något som helst sätt förstärker den svenska exportindustrins globala konkurrenskraft. Något han brukar sätta högt i sina näringslivsresonemang.