Inhyrning i kommuner

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 05 Feb 2014

Förra veckan träffade vi regeringens särskilda utredare av en kommunallag för framtiden. Utredaren går grundligt tillväga och undersöker nu hur kommuner och landsting hyr in personal.

Vi fick möjlighet att berätta för utredaren och hans medarbetare om hur inhyrning av personal fungerar. En del av diskussionen ägnades åt vilken typ av kompetens kommuner och landsting behöver. Den undersökning som vi genomförde härom året visar att 61 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor och välfärd främst hyr in kvalificerade specialister, vilket är fler än inom andra områden. (Undersökningen heter Personalinhyrningen i Sverige och är en studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012.)

Efter att ha träffat oss går utredningen nu vidare och träffar några av våra medlemmar för att med dem diskutera mer i detalj hur det går till när offentlig sektor hyr in. Särskilt vissa grupper, till exempel socialsekreterare, är av intresse för att se fördelningen av roller mellan inhyraren och den inhyrde ur både juridisk och praktisk synvinkel när det finns inslag av myndighetsutövning.

Utredning om en kommunallag för framtiden tillsattes 2012. Slutbetänkandet kommer i mars nästa år.