Internationell utblick

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 31 Jan 2014

tummen upp

Bild: beta75.se

Sett till omsättning gick det fantastiskt bra för den ännu unga bemanningsbranschen i Polen tredje kvartalet 2013, otroliga + 21 procent jämfört med samma period året innan. Polen ser alltså ut att vara på väg att hämta sig efter den svacka som bottnade hösten 2012.

Danmark gick också mycket bra, + 13 procent. Sverige gick på + 0,7 procent, som vi rapporterat i bemanningsindikatorn för Q3 tidigare.

I Frankrike gick branschen med plus i november (+2 %) och i Nederländerna med + 3 under fyra decemberveckor.

I övrigt kan man notera att Norge backade en liten aning i Q4 (-0,2). Alla siffror jämförda med motsvarande period året innan.

Allt enligt den europeiska branschorganisationen Eurociett’s Business Indicator, januariutgåvan.