Karenstidsförbud

·
Av Hans Uhrus, 22 Jan 2014

Karens i bemanning

Västra Götalandsregionen har i sin upphandling av vårdpersonal brutit mot principerna om fri rörlighet för varor och tjänster. Vidare har man brutit mot likabehandlingsprincipen då leverantörer med personal som nyligen arbetat inom regionen missgynnas. Detta framgår av en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i som beskrivs på Upphandling24.

Västra Götalandsregionen gjorde i en upphandling av bemanningstjänster ett försök att minska konkurrensen om arbetskraften mellan landstinget och bemanningsföretagen. Detta genom att formulera krav som omöjliggör inhyrning av personal som nyligen jobbat på landstinget.

På Bemanningsföretagen gläds vi över domen. Den svenska vården står inför stora utmaningar och där är bemanningsföretag en del av lösningen.