Check-app för arbetsmiljö


Av Lena Martinell Åkerblom, 21 Jan 2014

iphone

Prevent bygger en mobil applikation för bemanningsbranschen, på initiativ från Bemanningsföretagen. Appen ska göra det enklare att utföra riskbedömning av arbetsmiljön hos kunden samt att spara resultaten i företagets system.

En god arbetsmiljö hos kunden är viktigt för våra medlemsföretag. Till sin hjälp har företagen redan idag Prevents checklista för arbetsmiljön i bemanningsföretag.

Appen gör det helt enkelt lättare att använda checklistan. Den avprickning man gör i appen kan man sen föra över till företagets arkivsystem. I förlängningen blir det då också enklare att göra uppföljning och kontroll av de eventuella poster som kräver åtgärd.

Ansvaret för arbetsmiljön för de bemanningsanställda är dubbelt. Bemanningsföretaget har ett övergripande ansvar att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Det gör de genom att kontrollera en rad olika punkter. Allt från om kunden har instruktioner för arbetet till om de inhyrda ska jobba med farliga ämnen. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar på kundens arbetsplats.

Den nya arbetsmiljöappen för bemanningsföretag planerar att lanseras efter sommaren. Appen kommer att gå att använda i smarta telefoner med operativsystemen iOS och Android.