Läkare knäar under all administration

·
Av Hans Uhrus, 15 Jan 2014

Vård
Många läkare måste ägna sig nästan mer åt pappersarbete än åt sina patienter. Missnöjet och frustrationen bland läkare i Västra Götaland över ökad administration är stort i hela regionen. Allt runtomkring äter upp den direkta patienttiden framkommer i ett inslag i P4 Göteborg.

I Vårdanalys Rapport ”Ur led är tiden” lyftes fyra områden fram som tar tid ifrån den direkta patientkontakten och som visar att det finns en betydande potential i att använda läkares tid och kompetens på ett mer effektivt sätt än idag. I studien identifierades fyra utvecklingsområden inom vården:

  • Prioritera mellan administrativa krav
  • Förbättra IT-stöden
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov

I den nuvarande situationen måste man finna lösningar på hur man kan öka patientkontaktstiden och på sikt minska administrationen. I den uppkomna situationen är en av dessa lösningar att tillföra ytterligare kompetens. Och här är bemanningsföretagen en del av lösningen på dessa viktiga uppgifter.

Följ diskussionen om vården på #vadkostarvården