Att socialisera näringslivet och förbjuda bemanningsföretag

·
Av Hans Uhrus, 10 Jan 2014

Förbjud bemanningsföretagEtt parti vill fortfarande socialisera näringslivet skriver ledaren i Borlänge Tidning med anledning av Vänsterpartiets kongress som startar idag. Bland deras mål är att förbjuda bemanningsföretag.

”Det finns många problem med förslaget. I dag utgör bemanningsföretagen en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden.

De 1,3 procent av arbetskraften som arbetar i bemanningsföretag löser de facto många av svårigheterna med matchning på arbetsmarknaden.

De 60 000 årsanställningar, som debatten handlar om, fungerar som ett smörjmedel för arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen agerar i många fall som en buffert mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Branschen är dessutom en möjlig fot in på arbetsmarknaden för unga människor. Även personer med ickesvensk bakgrund får i bemanningsbranschen i högre uträckning än i övriga näringslivet chans att visa vad de går för.

Branschen bidrar till att flexibiliteten på arbetsmarknaden ökar, något som gynnar effektiviteten och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft. Argumenten för bemanningsföretagens existensberättigande är således många. ”