Samma regler för alla

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Jan 2014

ABU kollektivavtal

Nederländernas bemanningsbransch är en intressant förebild för Sverige. Precis som här har branschen egna kollektivavtal, består av stora och små aktörer och granskas och auktoriseras av den egna organisationen ABU. Den moderna bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden i Nederländerna sen 1960-talet.

Här gäller samma lagar och regler för bemanningsföretag som för företag i andra branscher, till skillnad från i Sverige. I Nederländerna får inte kundernas kollektivavtal innehålla regler som begränsar inhyrning av personal. (De svenska särregleringarna har vi skrivit om redan tidigare, till exempel på Dagens Arena.)

Eftersom branschen har funnit länge och inte hindras av särregleringar har den också en större penetrationsgrad på arbetsmarknaden. 2,3 procent jobbar i bemanningsbranschen i Nederländerna jämfört med 1,3 procent i Sverige.

Kort sagt: Nederländerna har uppnått det tredje steget som filosofen Schopenhauer hävdar gäller för varje livskraftig idé, och som jag skrev om före jul.

… 3. När den [livskraftiga idén] trots allt har segrat finner alla den självklart riktig.

I Nederländerna är bemanningsbranschen självklar och en bransch precis som alla andra. Kan de så kan väl vi!