Gott slut och Gott nytt år!


Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Dec 2013

Återigen är ett år till ända och ett nytt kikar snart upp över horisonten. Under hösten har bemanningsbranschen fått utstå en del spott och spe från omvärlden. De tjänster bemanningsföretag tillhandahåller ses som ett hot av teoretiker på vänsterkanten, och måste bekämpas. Det ser vi som ett bevis på att branschens tjänster är livskraftiga.

Vi avslutar 2013 med att citera några rader ur boken Hyrt går hem, historien om den svenska bemanningsbranschen, av Anders Johnson:

”Debatten om bemanningsbranschen följer nämligen exakt de tre steg som den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860) hävdade gäller för varje livskraftig idé:

1. Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig.

2. När den trots allt sprids, tvingas man ta den på allvar och börjar med all makt bekämpa den som farlig.

3. När den trots allt har segrat, finner alla den självklart riktig.”

Inför 2014 ser vi med tillförsikt fram emot den tid när alla finner det självklart riktigt att företag, organisationer och myndigheter anlitar professionella förmedlare av personalförsörjningstjänster.

Nu tar bloggen helgledigt och vi bloggare önskar alla läsare ett Gott slut på det gamla året och ett Gott nytt 2014!