Utan bemanningsbranschen stannar Sverige


Av Henrik Bäckström, 16 Dec 2013

julklappar

Alla delar av arbetsmarknaden behöver våra företags tjänster på personalförsörjningsområdet för att leverera till sina kunder. Utan tillgång till bemanningsföretag blir såväl vård, samhällsservice såsom skatteverket och försäkringskassan, basindustri, verkstadsindustri och många andra delar av samhället vingklippta.

En väl fungerande vårdsektor skapar trygghet. Just i dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare 12 patienter, vilket innebär att över 11 000 patienter får träffa en läkare. Utan resursläkare hade ingen av dessa patienter fått träffa en läkare idag.

Inom Verkstadsindustrin är över 12 procent av personalen från externa aktörer. Drygt 34 000 personer har en anställning hos en annan arbetsgivare än direkt hos verkstadsföretagen och hälften av dessa är inhyrda från bemanningsföretag. Utan dessa skulle mycket av arbetet aldrig bli utfört.

Många av de julklappar vi nu har beställt via internet, och väntar på ska levereras via olika logistikföretag, hanteras av personer som jobbar på bemanningsföretag. Utan dessa skulle många barn bli ledsna för att de inte får sina julklappar i tid eller inte alls.

Den ökade användningen av bemanningsföretagens tjänster visar på ett stort behov av effektiva, trygga och ändmålsenliga lösningar på arbetsmarknaden. Detta faktum gäller speciellt vid situationer där arbetsgivare har svårigheter att hantera personalförsörjning på egen hand. Exempelvis utanför storstadsregioner, i norra Sverige där det behövs oändligt med personal till gruvindustrin, till vård och annan samhällsservice, inom de största yrkesområdena och när det gäller att anställa personal själv genom rekryteringar. Detta gäller även vid komptetensförsörjning till industriellt arbete och för lager och logistik samt för viktiga vårdinsatser.

Tredje kvartalet i år ökade omsättningen för bemanningsbranschen med 0,7 procent jämfört med samma period förra året, enligt Bemanningsindikatorn.