Personalvetare utvecklas på praktik hos bemanningsföretag

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Dec 2013

praktik

Studenterna vid PAO-programmet vid Stockholms universitet är unga människor med liten arbetslivserfarenhet som vill ha praktik. De institutioner vid universitetet där studenterna läser har skapat en frivillig praktiktermin. Bemanningsföretagen har skapat en funktion där företag och studenter matchas för praktik.

Bemanningsforetagen.se intervjuade Johanna och Emeli under praktikterminen.

Praktik ger bra nätverk, säger Johanna Alfström som är en av studenterna som går den tio veckors frivilliga praktikterminen och under hösten praktiserat hos ett av våra medlemsföretag.

Här börjar många unga sin karriär, säger Emeli Myrsell som praktiserat på ett annat medlemsföretag.