Vägen till jobb


Av Gabriella Sebardt, 05 Dec 2013

Nyligen har Arena Idé presenterat rapporten ”Stoppa skitlivet”. Där kritiseras bland annat bemanningsbranschen och då exempelvis utifrån de ungas situation på arbetsmarknaden. För ungdomar och nyanlända till Sverige som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är bemanningsföretagen tvärtom ett första steg in på arbetsmarknaden.

Men det finns fortfarande en problematik för många ungdomar som orsakas av skolans utformning. Varje år hoppar 10 000 ungdomar av gymnasiet. Att många av dessa hittas i arbetslöshetsstatistiken är inte konstigt. Detta är ett mycket större problem än den så kallade betygsinflationen.

En gymnasieskola med inriktningar relevanta för arbetsmarknaden skulle ge många bättre livschanser. Det skulle även ge bättre kunskap om hur arbetsuppgifter och anställningar utvecklas över tiden, som i sin tur skulle skapa realistiska förväntningar och förståelse för var ingångarna till arbetsmarknaden finns. Första jobbet är oftast inte ett toppjobb, det viktiga är vad det leder till. Andra aspekter som höjer trösklarna för unga är höga ingångslöner, som kombinerat med en stelbent tillämpning av arbetsrätten stänger ute unga. Om ungdomar ska sova bättre om nätterna bör fokus snarare ligga på dessa problem.

Att skylla den höga ungdomsarbetslösheten på bemanningsföretag är att göra det enkelt för sig. Ett jobb på ett bemanningsföretag är tvärtom en bra väg in på arbetsmarknaden. Branschen sysselsätter ungefär motsvarande 60 000 heltidsanställda, vilket är 1,3 procent av arbetskraften. Branschen kan knappast beskyllas för att ungdomar lever ett skitliv.