Arkiv för december 2013

Antal poster: 6

Gott slut och Gott nytt år!

Av Lena Martinell Åkerblom, 19 Dec 2013
Bemanningsbranschen

Återigen är ett år till ända och ett nytt kikar snart upp över horisonten. Under hösten har bemanningsbranschen fått utstå en del spott och spe från omvärlden. De tjänster bemanningsföretag tillhandahåller ses som ett hot av teoretiker på vänsterkanten, och måste bekämpas. Det ser vi som ett bevis på att branschens tjänster är livskraftiga. Vi […]

Utan bemanningsbranschen stannar Sverige

Av Henrik Bäckström, 16 Dec 2013
Bemanningsindikatorn

Alla delar av arbetsmarknaden behöver våra företags tjänster på personalförsörjningsområdet för att leverera till sina kunder. Utan tillgång till bemanningsföretag blir såväl vård, samhällsservice såsom skatteverket och försäkringskassan, basindustri, verkstadsindustri och många andra delar av samhället vingklippta. En väl fungerande vårdsektor skapar trygghet. Just i dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I […]

Förbjud bemanningsföretag

Av Hans Uhrus, 12 Dec 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Förbjud bemanningsföretag och inte bara bemanningsföretag, utan hela näringslivet. Det säger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Flera debattörer har belyst förslaget på intressant vis, bland annat Thomas Gür i SvD och Widar Anderssons ledarinlägg i Norrköpings tidningar. Tankeväckande läsning!

Personalvetare utvecklas på praktik hos bemanningsföretag

Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Dec 2013
Arbetsmarknad · Unga

Studenterna vid PAO-programmet vid Stockholms universitet är unga människor med liten arbetslivserfarenhet som vill ha praktik. De institutioner vid universitetet där studenterna läser har skapat en frivillig praktiktermin. Bemanningsföretagen har skapat en funktion där företag och studenter matchas för praktik. Bemanningsforetagen.se intervjuade Johanna och Emeli under praktikterminen. – Praktik ger bra nätverk, säger Johanna Alfström […]

Vägen till jobb

Av Gabriella Sebardt, 05 Dec 2013
Unga

Nyligen har Arena Idé presenterat rapporten ”Stoppa skitlivet”. Där kritiseras bland annat bemanningsbranschen och då exempelvis utifrån de ungas situation på arbetsmarknaden. För ungdomar och nyanlända till Sverige som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är bemanningsföretagen tvärtom ett första steg in på arbetsmarknaden. Men det finns fortfarande en problematik för många ungdomar […]

Speed dating på arbetsmarknaden

Av Lena Martinell Åkerblom, 03 Dec 2013
Arbetsförmedling

Tidigare skrev jag om projektsamarbetet Baanbreken mellan nederländska Leeuwardens kommun och ett bemanningsföretag med syftet att få människor i jobb. Ett av de verktyg projektet använder sig av är något de kallar för speed meet. I ett stort rum samlar bemanningsföretaget en mängd arbetsgivare vid varsitt bord, alla med en arbetssökande mitt emot sig. Runt […]